فـرم استـخـدام

اطلاعات شما

نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

ایمیل

وضعیت تاهل

آدرس و شماره تماس

سوابق تحصیلی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

محل تحصیل

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

محل تحصیل

سوابق شغلی

نام موسسه یا شرکت

سمت/شغل

مدت همکاری

متوسط حقوق دریافتی

علت ترک

نام موسسه یا شرکت

سمت/شغل

مدت همکاری

متوسط حقوق دریافتی

علت ترک

نام موسسه یا شرکت

سمت/شغل

مدت همکاری

متوسط حقوق دریافتی

علت ترک

سایر موارد

نام موسسه و عنوان دوره را ذکر بفرمایید

تخصص شما چیست

در کدام بخش این مجموعه علاقمند به همکاری هستید؟

چگونگی آشنایی با مجموعه

شرح کامل توانایی¬ها و مهارت ها که در فرم به آن اشاره نشده است:

فایل رزومه


واتساپ