کروسان

کروسان

هر عدد : 65,000 تومان

افزودن به سبد


اشترودل میوه ای

اشترودل میوه ای

هر عدد : 90,000 تومان

افزودن به سبد


دنیش

دنیش

هر عدد : 70,000 تومان

افزودن به سبد


گاتا خرما و گردو

گاتا خرما و گردو

هر عدد : 95,000 تومان

افزودن به سبد


رول پنیر و ریحان

رول پنیر و ریحان

هر عدد : 85,000 تومان

افزودن به سبد


کراسان لهستانی

کراسان لهستانی

هر عدد : 75,000 تومان

افزودن به سبد


رول دارچین

رول دارچین

هر عدد : 85,000 تومان

افزودن به سبد


کروسان بری

کروسان بری

هر عدد : 95,000 تومان

افزودن به سبد


کروسان میوه ای

کروسان میوه ای

هر عدد : 85,000 تومان

افزودن به سبد


کوکی نیویورکی شکلات و فندق

کوکی نیویورکی شکلات و فندق

هر عدد : 85,000 تومان

افزودن به سبد


کوکی جو

کوکی جو

هر عدد : 30,000 تومان

افزودن به سبد


بوستاک بادام زمینی

بوستاک بادام زمینی

هر عدد : 70,000 تومان

افزودن به سبد


پای سیب

پای سیب

هر عدد : 115,000 تومان

افزودن به سبد


مینی کروسان پنیر و گردو

مینی کروسان پنیر و گردو

هر عدد : 50,000 تومان

افزودن به سبد


کروسان مینی شکلات

کروسان مینی شکلات

هر عدد : 45,000 تومان

افزودن به سبد


کروسان بادام

کروسان بادام

هر عدد : 135,000 تومان

افزودن به سبد


کوکی نیویورکی پسته

کوکی نیویورکی پسته

هر عدد : 95,000 تومان

افزودن به سبد


کوکی نیویورک جو و گردو

کوکی نیویورک جو و گردو

هر عدد : 85,000 تومان

افزودن به سبد


کروسان نوتلا

کروسان نوتلا

هر عدد : 135,000 تومان

افزودن به سبد


اشترودل پنیر و گردو

اشترودل پنیر و گردو

هر عدد : 90,000 تومان

افزودن به سبد


گاتا شکلات

گاتا شکلات

هر عدد : 95,000 تومان

افزودن به سبد


پاکت شکلات

پاکت شکلات

هر عدد : 70,000 تومان

افزودن به سبد


کوکی بیسکوف

کوکی بیسکوف

هر عدد : 95,000 تومان

افزودن به سبدواتساپ