گنتوم شکلاتی

گنتوم شکلاتی

هر عدد : 59,000 تومان

افزودن به سبد


رولت شکلاتی

رولت شکلاتی

هر عدد : 120,000 تومان

افزودن به سبد


اکلر شکلاتی

اکلر شکلاتی

هر عدد : 63,000 تومان

افزودن به سبد


اکلر نوتلا

اکلر نوتلا

هر عدد : 135,000 تومان

افزودن به سبد


اکلر کارامل

اکلر کارامل

هر عدد : 120,000 تومان

افزودن به سبد


اپرا کلاسیک

اپرا کلاسیک

هر عدد : 110,000 تومان

افزودن به سبد


اپرا شکلات

اپرا شکلات

هر عدد : 110,000 تومان

افزودن به سبد


چیز کیک نیویورکی

چیز کیک نیویورکی

هر عدد : 90,000 تومان

افزودن به سبد


چیز کیک کارامل

چیز کیک کارامل

هر عدد : 90,000 تومان

افزودن به سبد


پتی گتو شکلات

پتی گتو شکلات

هر عدد : 80,000 تومان

افزودن به سبد


پتی گتو شاه توت

پتی گتو شاه توت

هر عدد : 80,000 تومان

افزودن به سبد


مافین شکلاتی

مافین شکلاتی

هر عدد : 52,000 تومان

افزودن به سبد


تارت میوه ای کوچک

تارت میوه ای کوچک

هر عدد : 125,000 تومان

افزودن به سبد


پای گردو

پای گردو

هر عدد : 95,000 تومان

افزودن به سبد


اکلر تیرامیسو

NEW

اکلر تیرامیسو

هر عدد : 125,000 تومان

افزودن به سبد


شوکت بهارنارنج

شوکت بهارنارنج

هر عدد : 60,000 تومان

افزودن به سبد


پاریس برست فندق

پاریس برست فندق

هر عدد : 155,000 تومان

افزودن به سبد


پاریس برست پسته

پاریس برست پسته

هر عدد : 165,000 تومان

افزودن به سبد


چیز کیک تنوری شکلاتی

چیز کیک تنوری شکلاتی

هر عدد : 110,000 تومان

افزودن به سبد


چیز کیک تنوری هویج

چیز کیک تنوری هویج

هر عدد : 110,000 تومان

افزودن به سبد


چیز کیک تنوری ساده

چیز کیک تنوری ساده

هر عدد : 99,000 تومان

افزودن به سبد


چیز کیک سن سباستین ساده

چیز کیک سن سباستین ساده

هر عدد : 99,000 تومان

افزودن به سبد


چیزکیک سن سباستین وانیل

چیزکیک سن سباستین وانیل

هر عدد : 110,000 تومان

افزودن به سبدواتساپ