شنیتسل مرغ با باگت فرانسوی

شنیتسل مرغ با باگت فرانسوی

هر عدد : 155,000 تومان

افزودن به سبد


شنیتسل بوقلمون با چاباتا گوجه

شنیتسل بوقلمون با چاباتا گوجه

هر عدد : 175,000 تومان

افزودن به سبد


ژامبون مرغ 90 درصد

ژامبون مرغ 90 درصد

هر عدد : 185,000 تومان

افزودن به سبد


میرزا قاسمی با چاباتا سیر

میرزا قاسمی با چاباتا سیر

هر عدد : 80,000 تومان

افزودن به سبد


نازخاتون با نان سیب زمینی

نازخاتون با نان سیب زمینی

هر عدد : 90,000 تومان

افزودن به سبد


کروسان پنیر و اسفناج

کروسان پنیر و اسفناج

هر عدد : 95,000 تومان

افزودن به سبد


کوکو بوقلمون با پن سون چاودار

کوکو بوقلمون با پن سون چاودار

هر عدد : 110,000 تومان

افزودن به سبد


کروسان ژامبون و تخم مرغ

کروسان ژامبون و تخم مرغ

هر عدد : 90,000 تومان

افزودن به سبد


رول سوسیس

رول سوسیس

هر عدد : 115,000 تومان

افزودن به سبد


پرتزل بیکن بوقلمون

پرتزل بیکن بوقلمون

هر عدد : 180,000 تومان

افزودن به سبد


ژامبون گوشت با چاباتا فلفل

ژامبون گوشت با چاباتا فلفل

هر عدد : 195,000 تومان

افزودن به سبد


کوکو سبزی با چاباتا اسفناج

کوکو سبزی با چاباتا اسفناج

هر عدد : 95,000 تومان

افزودن به سبد


سیمیت پنیر ، گوجه و گردو

سیمیت پنیر ، گوجه و گردو

هر عدد : 90,000 تومان

افزودن به سبد


فوکوچیا مرغ

NEW

فوکوچیا مرغ

هر عدد : 180,000 تومان

افزودن به سبدواتساپ